Obeležava se Međunarodni dan demokratije 2020

Obeležava se Međunarodni dan demokratije 2020

Priština, 15.09.2020. – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK), Skender Çoçaj, učestvovao je na online seminaru “Budućnost koju želimo da vidimo – Demokratija i vladavina prava u vreme krize”, koji su organizovali UNDP i Skupština Kosova, čiji članovi panela su bili:
gđa Vjosa Osmani, predsednica Skupštine Kosova, gđa Maria Suokko, stalna predstavnica UNDP-a, g. Hilmi Jashari, ombudsman, kao i gđa Sarah Rattray, specijalista za globalnu politiku i ljudska prava (UNDP New York).

Predsedavajući Çoçaj, u vezi sa temom „Uticaj Covid-19 na funkcionisanje sudskog sistema i pristupu pravde“, istakao da je Sudski savet Kosova, kako bi se obezbedilo dalje funkcionisanje sudskih institucija u nastaloj situaciji, izradio i odobrio hitni plan upravljanja kriznim situacijama, preduzeo sve mere koje su preporučile relevantne institucije koje se bave borbom protiv pandemije i sproveo je odluke Vlade Kosova u vezi sa ovim pitanjem, uključujući nabavku neophodnih dezinfekcionih sredstava, dezinfekciju radnih prostora, u skladu sa uputstvima odgovornih institucija kao i postavljanje potrebne opreme. Takođe u toku smo razmatranja pitanja online komunikacije kako bismo što brže prevazišli nastalu situaciju.

Ovaj online sastanak okupio je praktičare iz oblasti ljudskih prava i vladavine prava koji su izneli svoja mišljenja o nedostacima koji su se ispoljili tokom ove pandemije kao i o mogućnostima adresiranja istih ubuduće.