Održan je sastanak po redu Upravnog odbora IKT / ISUP projekta

Održan je sastanak po redu Upravnog odbora IKT / ISUP projekta

Priština, 28.07.2020. – Pod merama zaštite od pandemije COVID-19 i putem video konferencije održan je danas sastanak po redu Upravnog odbora IKT / ISUP, gde je prisustvovao predsedavajući Sudskog saveta Kosova, Skender Çoçaj, predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, Bahri Hyseni i članovi ovog odbora.

Tokom video konferencije predstavljen je izveštaj o napretku ISUP projekta za period januar – jun 2020. godine, kao i (ponovno) razmatran plan rada za ovu godinu, posle uticaja pandemijske situacije na sprovođenje planiranih aktivnosti i postizanje rezultata u projektu.

Predsedavajući SSK-a, Skender Çoçaj, rekao je da uprkos stvorenoj situaciji i ograničenom kapacitetu, sprovođenje aktivnosti u okviru ISUP projekta nije stalo i njegova upotreba bio je u celini na zadovoljavajućem nivou.

Između ostalog, otkrivene su glavne aktivnosti kojim se bavio ISUP projekat, kao i primena ISUP-a na sudovima i tužilaštvima tokom prvih šest meseci 2020. godine.