Filloj implementimi i Projektit SMIL në GjTh Mitrovicë Dega Leposaviq

Filloj implementimi i Projektit SMIL në GjTh Mitrovicë Dega Leposaviq

Sot, me datë 29 qershor 2020, filloj implementimi i Projektit SMIL ne GjTh Mitrovicë – Dega Leposaviq.

Trajnimet parashihen te zgjasin deri ne fund te muajit Korrik, fillimisht duke u regjistruar lëndët e vjetra e më pas stafi do të trajnohet dhe udhëzohet për përdorim të mëtejmë të sistemit SMIL.

Numri i lëndëve të vjetra të planifikuara për t’u regjistruar në sistemin SMIL është 346.