Projekat ISUP je započeo sa pilotiranjem uklanjanja upotrebe manuelnih registara u Osnovnom sudu u Uroševcu

Projekat ISUP je započeo sa pilotiranjem uklanjanja upotrebe manuelnih registara u Osnovnom sudu u Uroševcu

Dana 22. juna 2020. u Osnovnom sudu u Uroševcu, je započelo pilotiranje uklanjanje upotrebe manuelnih registra, zamenjujući ih elektronskim registrima, koje generiše sistem ISUP.

Putem sprovođenja ove aktivnosti, sada će se svi spisi koje sud prima, registrovati u elektronskim registrima putem sistema ISUP, uticajući tako na povećanje efikasnosti sudskog rada.

Nakon završetka pilotiranja ove aktivnosti u OS Uroševac, Projekat ISUP će nastaviti sa sprovođenjem ove aktivnosti u svim drugim sudovima Kosova.