“Shpërndarja Automatike e Lëndëve përmes SMIL në Gjyqësorin e Kosovës” nga z. Fatmir Rexhepi, i botuar në revistën ndërkombëtare IACA (International Association for Judicial Administration).

“Shpërndarja Automatike e Lëndëve përmes SMIL në Gjyqësorin e Kosovës” nga z. Fatmir Rexhepi, i botuar në revistën ndërkombëtare IACA (International Association for Judicial Administration).