Komisioni për Vlerësimin e Performancës së Gjyqtarëve ka mbajtur takimin e radhës

Komisioni për Vlerësimin e Performancës së Gjyqtarëve ka mbajtur takimin e radhës

Prishtinë, 28.05.2020 – Komisioni për Vlerësimin e Performancës së Gjyqtarëve, i udhëhequr nga kryetari i Komisionit, Gjyqtari Muhamet Rexhaj, ka mbajtur takimin e radhës.

Qëllimi i takimit ishte shqyrtimi i raporteve të vlerësimit të performancës për gjyqtarët që kanë aplikuar për ngitje në detyrë, shqyrtimi i kundërshtimeve të gjyqtarëve të paraqitura ndaj Raporteve të vlerësimit si dhe çështje të tjera të vlerësimit të performancës.Anëtarët e Komisionit, gjatë këtij takimi diskutuan edhe për raportin e vlerësimit të performancës për gjyqtarë të cilët kanë aplikuar për pozitat e kryetarëve të gjykatave si dhe për raportet e vlerësimit të performancës për gjyqtarët e gjykatave themelore me mandat fillestarë.Pas diskutimeve të këtyre raporteve, Komisioni i shqyrtoi raportet e vlerësimit për ngritje në detyrë.Në Gjykatën Supreme – pesë (5) kandidatë, në Gjykatën e Apelit – katër (4) kandidatë, në Gjykatën e Apelit Divizioni në Mitrovicë një (1) kandidat,  në Gjykatën Themelore Mitrovicë, dega në Leposaviq – një (1) kandidat, në Gjykatën Themelore Prishtinë, dega në Graçanicë një (1) kandidat, në Gjykatën Themelore Gjilan, dega në Viti – një (1) kandidat.Ndërsa, për Kryetar të Gjykatës Themelore në Pejë – një (1) kandidat dhe për Kryetar të Gjykatës Themelore në Gjakovë një (1) – kandidat.Gjithashtu, Komisioni ka diskutuar edhe raportet e vlerësimit të performancës së pesëdhjetë e dy  (52) gjyqtarëve të gjykatave themelore me mandat fillestarë, me qëllim të ri- emërimit të cilat janë të gatshme dhe të njëjtat pas kundërshtimeve eventuale nga gjyqtarët e vlerësuar procedohen  më tutje.

Qëllimi i takimit ishte shqyrtimi i raporteve të vlerësimit të performancës për gjyqtarët që kanë aplikuar për ngitje në detyrë, shqyrtimi i kundërshtimeve të gjyqtarëve të paraqitura ndaj Raporteve të vlerësimit si dhe çështje të tjera të vlerësimit të performancës.
Anëtarët e Komisionit, gjatë këtij takimi diskutuan edhe për raportin e vlerësimit të performancës për gjyqtarë të cilët kanë aplikuar për pozitat e kryetarëve të gjykatave si dhe për raportet e vlerësimit të performancës për gjyqtarët e gjykatave themelore me mandat fillestarë.
Pas diskutimeve të këtyre raporteve, Komisioni i shqyrtoi raportet e vlerësimit për ngritje në detyrë.
Në Gjykatën Supreme – pesë (5) kandidatë, në Gjykatën e Apelit – katër (4) kandidatë, në Gjykatën e Apelit Divizioni në Mitrovicë një (1) kandidat, në Gjykatën Themelore Mitrovicë, dega në Leposaviq – një (1) kandidat, në Gjykatën Themelore Prishtinë, dega në Graçanicë një (1) kandidat, në Gjykatën Themelore Gjilan, dega në Viti – një (1) kandidat.
Ndërsa, për Kryetar të Gjykatës Themelore në Pejë – një (1) kandidat dhe për Kryetar të Gjykatës Themelore në Gjakovë një (1) – kandidat.
Gjithashtu, Komisioni ka diskutuar edhe raportet e vlerësimit të performancës së pesëdhjetë e dy (52) gjyqtarëve të gjykatave themelore me mandat fillestarë, me qëllim të ri- emërimit të cilat janë të gatshme dhe të njëjtat pas kundërshtimeve eventuale nga gjyqtarët e vlerësuar procedohen më tutje.