Predsedavajući Sudskog saveta Kosova u ovoj njegovoj video

Predsedavajući Sudskog saveta Kosova u ovoj njegovoj video

poruci opisuje kako je nova Komandna tabla učinka pravosudja ključan korak napred za Kosovo u smislu transparentnosti i odgovornosti pravosuđa.

Komandna tabla učinka, sadrži podatke o učinku za svaki sud na Kosovu ponaosob, a razvijena je od strane našeg Programa za jačanje