Mesazhi i Kryesuesit të KGJK-së lidhur me Veglën e Performancës Gjyqësore

Mesazhi i Kryesuesit të KGJK-së lidhur me Veglën e Performancës Gjyqësore

Në këtë video mesazh, Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skender Çoçaj, përshkruan Pasqyrën e Performancës si një hap të madh përpara transarencës dhe llogaridhënies në gjyqësor.
Pasqyra e Performancës paraqet të dhëna të performansës nga secila gjykatë në Kosovë, dhe është zhvilluar me mbështetjen e Programit të USAID për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë në Kosovë.