U lansua Pasqyra e Performancës së Gjyqësorit

U lansua Pasqyra e Performancës së Gjyqësorit

Pasqyra e Performancës të gjyqësorit rrit transparencën dhe llogaridhënien duke shfaqur të dhëna lehtësisht të kuptueshme me indikatorët kyç të performancës së gjykatës.

Shikoni këtë video të zhvilluar nga Programi i USAID-it për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë për të mësuar më shumë se si të përdorim këtë vegël të re online.