Odbor za uslovni otpust, razmotrio je 197 zahteva tokom perioda Pandemije Covid-1

Odbor za uslovni otpust, razmotrio je 197 zahteva tokom perioda Pandemije Covid-1

Priština 06.05.2020 .g – Odbor za uslovni otpust kao poseban i nezavisan organ u odlučivanju, osnivan je od strane Sudskog saveta Kosova u skladu sa zakonskim odredbama Krivičnog zakonika Republike Kosova i Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, tokom perioda pandemije Covid-19, održane su rasprave radi razmatranja svih zahteva i predloga za uslovni otpust.

Od 3.aprila.2020.godine, Odbor za uslovni otpust je održao ukupno deset (10) rasprave, tokom ovih rasprava odbor je razmotrio i odlučio za  sto devedeset i sedam (197) slučaja, svi ovi zahtevi za uslovni otpust su podnošena od strane kaznenih lica preko Kazneno-popravnih centara.

Odnor u vezi sa ovim zahtevima je odlučio kao sledeće:

Sedamdeset (70) zahteva su odobrena, osamdeset i četiri (84)  zahteva su odbijena, u šesnaest (16)  zahteva postupak preispitivanja za uslovni otpust je prekinuti, zbog prevremenog oslobađanja od strane sudova, devet (9) zahteva su odbačena, i osamnaest (18) zahteva suobustavljena.

SSK i Odbor za uslovni otpust posvećeni su u podršci građana i za vreme pandemije, ali uvek poštujući i sprovodeći odluke vlade.