Predsedavajući SSSK-a Skender Çoçaj posetio Palatu pravde

Predsedavajući SSSK-a Skender Çoçaj posetio Palatu pravde

Priština 29.04.2020. – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK-a), Skender Çoçaj, posetio je danas Palatu pravde gde se susreo sa predsednikom Vrhovnog suda, Enver Peci, predsednikom Apelacionog suda, Hasan Shala kao i sa predsednicom Osnovnog suda u Prištini, Afërdita Bytyçi, koji su obavestili predsedavajućeg Çoçaj oko opšte situacije u okviru Palate pravde da bi isti bio što bolje informisan oko situacije po sudovima kao i trenutnih aktivnosti koje se obavljaju u ovom periodu.

Tokom sastanka diskutovano je takođe i funkcionisanje ovih sudova sa ograničenim kapacitetima, odnosno smanjene aktivnosti sudova kao i organizacija njihovog dežurnog osoblja kako bi se ispoštovala odluka Vlade Kosova i SSK-a o preventivnim merama. 

Predsedavajući Çoçaj izjavio je da Sudski savet Kosova vrši maksimalne napore da upravlja što bolje sa situacijom koja je stvorena kao posledica suočavanja pandemijom Covid-19, u cilju pružanja usluga građanima zemlje.