Građani ocenjuju da su Osnovni sud u Peći i Osnovni sud u Uroševcu transparentniji i efikasniji sudovi

Građani ocenjuju da su Osnovni sud u Peći i Osnovni sud u Uroševcu transparentniji i efikasniji sudovi

Priština, 25.02.2020 – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK), Skender Çoçaj, je prisustvovao na konferenciji koja je organizovana od strane Demokratija plus (D +) i Centra za zastupanje demokratske kulture (ACDC) u saradnji sa USAID programom za ojačavanje sistema pravde (JSSP), na kojoj su predstavljeni rezultati Ankete o korisnicima usluga sudova.

Predsedavajući Çoçaj, je rekao da je počastvovan ovakvim izveštajima pošto oni u pomažu da se u zakonskom mandatu preduzimaju adekvatne radnje kako bi se dodatno poboljšale usluge koje povećavaju efikasnost.

“Primetno je i pozitivno da izveštaji jasno ukazuju na to da  se percepcija građana i advokata u vezi sa uslugama suda poboljšala u odnosu na prethodne godine, i generalno je pozitivna u poređenju sa onim što vidimo u medijima.  Naše angažovanje će se nastaviti, a ovakve ankete su efikasno sredstvo za ocenjivanje zadovoljstva korisnika i poverenja građana u sudove” rekao je Çoçaj.

Direktorka u USAID-u za upravljanje i demokratiju na Kosovu, Christina Davies, je rekla da rezultati pokazuju da sudovi napreduju i rade u cilju poboljšanja njihovih usluga. SSK ima tu čast da javno objavi jednu novu platformu, koju je JSSP podržala i koja postavlja jedan novi standard za sudstvo. U ovoj platformi, od danas građani mogu da ocenjuju usluge direktno na zvaničnim internet stranicama sudova, i u buduće će nam dozvoliti da pratimo trend i nivo zadovljstva građana uslugama sudova, oblasti koje mi kao sud treba da popravimo. SSK će se neprekidno angažovati u poboljšanju usluga sudova, povećanju transparentnosti i odgovornosti u sudskom sistemu Kosova.