Njoftim

Njoftim

Prishtinë, 21.02.2020 – Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës bënë këtë njoftim:

Bazuar në informacionin e pranuar, se ndaj Koordinatorit të Panelit për Lirim me Kusht, z.B.D., është ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore të Prishtinës për kryerje të veprës penale gjatë ushtrimit të funksionit të tij, në mbështetje të nenit.69, të Ligjit për Shërbimin Civil, ka marr Vendim për pezullim parandalues.