Predsedavajući Çoçaj dočekao je na sastanku novog šefa EULEX-a, Lars-Gunnar Wigermark

Predsedavajući Çoçaj dočekao je na sastanku novog šefa EULEX-a, Lars-Gunnar Wigermark

Priština, 19.2.2020. – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK), Skender Çoçaj, dočekao je danas na sastanku novog šefa EULEX-a Gunnar Wigermark.

Ovom prilikom, Çoçaj je čestitao Wigermarku ovu novu dužnost i izrazio je svoju spremnost na saradnju o pitanjima međusobnog interesa EULEX-a i SSK-a. Çoçaj je takođe obavestio novog šefa EULEX-a o zbivanjima povezane za vladavinom prava i o pitanjima koja se nadovezuju za oblast pravosuđa, istakajući značaj nadgledanja od strane EULEX-a kao i način rešavanja izazova koji su aktuelni za oblast sudstva.

Sa druge strane, Wigermark, u ime Misije kojom rukovodi, izrazio je svoju spremnost da nastavlja dobru saradnju sa institucijama pravosuđa kroz vršenje nadgledanja i savetovanja. Šef EULEX-a istakao je da će Misija nastaviti sa pripremom svojih nalaza i preporuka o sistematičnim pitanjima i tematskim oblastima koji se nadovezuju sa funkcionisanjem sudstva izrazivši pri tome svoje oduševljenje za nekoliko odluka SSK-a o razmatranju određenih pitanja koja su se identifikovana u izveštajima EULEX-a.