Njoftim

Njoftim

Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës bënë këtë njoftim:

Menjëherë pas pranimit të informacionit, se ndaj Referentit të Gjykatës Themelore të Prishtinës, I.I, është iniciuar procedurë penale në Prokurorinë Themelore në Prishtinë për kryerje të veprës penale gjatë ushtrimit të funksionit të tij, në mbështetje të nenit 69 të Ligjit për Shërbimin Civil, ka marr Vendim për pezullim parandalues.