Predsedavajući Çoçaj je na sastanku dočekao predstavnike iz Programa Horizontal

Predsedavajući Çoçaj  je na sastanku dočekao predstavnike iz Programa Horizontal

Priština, 11.02.2020 – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK), Skender Çoçaj je danas na jednom sastanku dočekao gđ. Katarina Markovova, rukovodilac Programa Horizontal i gđ. Stephanie Lefeuvre, menadžer Programa SEPEŽ-a iz Saveta Evrope, programi koji za cilj imaju osnaživanje kvaliteta i efikasnosti pravde na Kosovu.

Program Horizontal, kofinansiran od strane Kancelarije EU-je na Kosovu i Saveta Evrope, ima za cilj da pomogne Sudskom savetu Kosova u prikupljanju i sačinjavanju raznih statističkih izveštaja u saradnji sa departmanom za statistike iz SSK-a.

Predsedavajući  Çoçaj se složio da se obave analize u vezi sa statistikama iz Saveta, a da im Savet bude na usluzi kao kontakt, na osnovu preporuka programa SEPEŽ-a. Sa druge strane, predstavnice programa su iskazale spremnost da pomognu Savetu u prikupljanju ovih informacija i merenju pokazatelja programa SEPEŽ-a u ovom pravcu.