Počelo je sprovođenje funkcije automatske raspodele predmeta u sudovima preko sistema ISUP

Počelo je sprovođenje funkcije automatske raspodele predmeta u sudovima preko sistema ISUP

Sa ciljem poboljšanja procesa rada, povećanja efikasnosti i transparentnosti sudova u procesiranju predmeta, dana 7.februara. 2020 g. Sudski savet Kosova zajedno sa projektom ISUP započeli su pilotiranje funkcije automatske raspodele predmeta preko sistema ISUP.

Preko funkcije automatske raspodele predmeta, na automatski način će se odrediti sudija predmeta i biće nemoguće da se predviđa koji će sudija biti određen, eliminirajući tako i mešanje čoveka u procesu raspodele predmeta. Takođe ova funkcija omogući će visoki nivo praćenja i izveštavanja procesa raspodele predmeta.

Sudski savet Kosova zajedno sa Projektom ISUP, ubrzo će nastaviti sa primenjivanjem funkcije automatske raspodele predmeta u svim Osnovnim sudovima, u Apelacionom sudu kao i u Vrhovnom sudu Kosova.