Ftesë

Ftesë

Të nderuar përfaqësues të mediave dhe organizatave joqeveritare (OJQ),
Bazuar në Rregulloren nr. 09/2019 për Procedurën dhe Kriteret e Zgjedhjes së Anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës nga Gjyqësori, KGjK-ja ka caktuar votimin e zgjedhjes së një gjyqtari/e të nominuar nga radhët e Gjykatave Themelore për Anëtar/e të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.

Ditë: E Premte
Datë: 7 shkurt 2020
Ora: 13:00
Vendi: Hotel “Emerald”, Magjistralja Prishtinë – Ferizaj, km. i 5-tëFtoheni që ta përcjellni këtë votim.

Në linkun më poshtë, gjeni vendimin e shpalljes së zgjedhjeve për kandidat të nominuar për Anëtar/e të KGjK-së: https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/10115_Vendimi_KGJK_Nr_12_2020_Lista_Gjyqtareve.pdf