KGJK-ja miraton kriteret për shpërndarjen e lëndëve nga gjykatat e Kosovës përmes SMIL-it

Prishtinë, 27 janar 2020 – Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK), ka mbajtur takimin e 229-të me radhë, nën udhëheqjen e Kryesuesit, Skender Çoçaj, me ç’rast janë diskutuar dhe miratuar pikat sipas rendit të ditës.