Në Gjykatën e Apelit të Kosovës filloj regjistrimi i lëndëve të vjetra në SMIL

Me datë 17 Janar 2020, në Gjykatën e Apelit të Kosovës ka filluar regjistrimi i lëndëve të vjetra në sistem.