SSK nastavlja saradnju sa Kancelarijom Saveta Evrope

SSK nastavlja saradnju sa Kancelarijom Saveta Evrope

Priština, 15 januara 2020.god. – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK) sastao je sa g-đom Stephanie Lefeuvre, rukovodioc KoSEJ II projekta iz Kancelarije Saveta Evrope u Prištini.

Cilj sastanka bio je diskusija o projektu KOESJ II koji će se sprovesti u saradnji sa SSK-om. Takođe su razmotreni statistički izveštaji svih osnovnih sudova. S tim u vezi, sudovi su uporno imali podršku od stručnjaka koji su angažovani na unapređivanju statističkih izveštaja, u cilju obezbeđivanja izveštaja koji stvaraju potrebne podatke za Sudski savet Kosova i sudove u celini.