Diskutovani su planovi o radu SSSK-a za 2020. god.

Diskutovani su planovi o radu SSSK-a za 2020. god.

Priština, 15. januar 2020 – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK), Skender Çoçaj, dočekao je na sastanku rukovodioce jedinica Sekretarijata SSK-a.

Cilj ovog sastanka bila je diskusija o postignućima i izazovima svake jedinice SSSK-a tokom 2019. godine. Takođe, rukovodioci jedinica SSS-a izveštavali su o svom radu i angažovanjima tokom 2019. godine, kao i o njihovim planovima tokom 2020. godine.

Ovom prilikom, očekuje se da se završi plan o radu za 2019. godine, kao i novi akcioni plan o slučajevima korupcije, gde je predsedavajući Çoçaj tražio veće angažovanje tokom ove godine u obavljanju dužnosti na osnovu odgovornosti koje rukovodioci imaju, u cilju povećanja efikasnosti.