Gjykata Themelore Prishtinë përfundoj tërësisht regjistrimin e lëndëve të vjetra penale dhe civile në sistemin SMIL

Me datë 12 Dhjetor 2019, në Gjykatën Themelore Prishtinë u përmbyll me sukses procesi i regjistrimit të lëndëve të vjetra në sistemin SMIL.