Çoçaj je dočekao Izvršnog direktora Akademije Pravde

Çoçaj je dočekao Izvršnog direktora Akademije Pravde

Priština, 17. decembar. 2019.g. – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK), Skender Çoçaj, dočekao je Izvršnog direktora Akademije Pravde, Enver Fejzullahu.

Tema ovog  sastanka je bila saradnja između dve institucije, koji nakon potpisivanja memoranduma saradnje , fokusiran je na  razmenu informacija i sprovođenje aktivnosti u vezi sa ocenjivanjem potreba za obukom ili druge aktivnosti.

Akademije Pravde, biće angažovana da sarađuje sa SSK-om  u svim procesima i obezbediće da uključi predloge SSK-a prema zahtevima i po potrebi .Oba sagovornika saglasila su se da će ta saradnja biti dodatno ojačana u cilju izgradnje profesionalnih kapaciteta.