Povećava se broj objavljenih presuda

Povećava se broj objavljenih presuda

Priština, 16. decembar 2019. – Objavljivanje presuda pomaže sudskom sistemu da bude transparentniji i odgovorniji prema građanima. Na osnovu zakona na snazi, sve konačne odluke moraju da se objavljuju, tako da povećanje broja objavljenih presuda pokazuje da su sudovi posvećeni i rade na objavljivanje presuda.

Tokom meseca novembra, Osnovni sud u Mitrovici je objavio najviše presuda od svih drugih sudova, odnosno ukupno 396 presuda.  U datim dijagramima, možete naći broj objavljenih presuda po sudu, kategorizovanih po ograncima i predmetima. Objavljene presude mogu da se skinu sa službene veb stranice Sudskog saveta Kosovo na ovom linku: http://www.gjyqesori-rks.org/