Održan je 227 sastanak SSK-a

Održan je 227 sastanak SSK-a

Priština, 12 decembra 2019 –Sudski savet Kosova (SSK) održao je svoj 227. Sastanak kojim je predsedavao predsedavajući SkenderaÇoçaj-a na kome su razmatrane tačke i odobrene na dnevnom redu.

Savet je razmotrio zahtev predsednika Vrhovnog suda Kosova Envera Pecija za raspisivanje tri (3) mesta za sudije u Vrhovnom sudu, od kojih će jedna biti za srpsku zajednicu. Članovi saveta odobrili su dopunu Administrativnog uputstva br. 01/2017 o ujednačavanju sudskih taksi i usvojili Administrativno uputstvo o jedinstvenim i zajedničkim pravilima kućnog reda u sudovima.

Dabi se povećao efikasnost sudova u rešavanju predmeta, Savet je usvojio predlog primene metode ranog preispitivanja predmeta i proširenog pregleda starih predmeta na sudovima Kosova. Obaveštenje departmana za opštu upravu SSK o penzionisanju dvoje (2) sudija tokom decembra 2019. i dvoje (2) sudija tokom januara 2020., čiji mandat ističe na osnovu zakonske sile. Odlukom Saveta obaveštava se predsednik Republike Kosovo.

Tokom sastanka usvojen je Standardni priručnik za operativne postupke za razvoj i upravljanje sadržajem veb stranica sudstva Kosova, koji pomaže u održavanju i utvrđuje kriterijume, uloge i redovne rokove za održavanje sadržaja.

Savet je imenovao članove Skupštine predsednika i nadzornih sudija za 2020. godinu, nadzorne sudije u ograncima: Lipjan, Vitina, Dragaš, Zubin Potok, Orahovac, Istog i Štrpce. Takođe se diskutovalo o pitanju odlaganja ročišta, pri čemu će Savet, u saradnji sa projektom ISUP-a, izdati izveštaje o praćenju odlaganja ročišta za svaki sud i svakog sudiju

Savet je doneo odluku da se objavi poziv za podnošenje prijava za jezičke profesionalce ili stručnjake koji će biti članovi Odbora za overu sudskih prevodilaca i tumača za albansko – srpski i obrnuto i srpsko – engleski i obrnuto. Članovi saveta odobrili su ostavku Nehat Idrizija sa mesta člana Sudskog saveta Kosova, iz ličnih razloga i na osnovu Zakonao Savetu. Na kraju sastanka, kao zatvorene tačke dnevnog reda, razmotreni su Izveštaj Istražnog panela o činjenicama i dokazima i sporazum o prihvatanju krivice postignut u disciplinskom slučaju br .AD/KJK/05/2019/JJA-ADJJA. br.09 / 2019 i uspostavljanje sedam istražnih panela.