Deveta godišnja konferencija sudstva je započela sa radom

Deveta godišnja konferencija sudstva je započela sa radom

Priština, 7. decembar 2019 – Deveta konferencija sudstva Republike Kosova, uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, misije na Kosovu (OEBS), započela je sa svojim radom.

Konferenciju je otvorio predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK), Skender Cocaj, a očekuje se da će se prisutnima obratiti i predsednik Vrhovnog suda Kosova, Enver Peci, vršilac dužnosti ministra pravde, Abelard Tahiri, predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, Bahri Hyseni, šef za vladavinu prava Kancelarije EU na Kosovu, Cezary Michalczuk, ambasador misije OEBS-a na Kosovu, Jan Braathu, zamenik predsednika Visokog saveta sudstva Albanije, Maksim Qoku, predsednik Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica i vršilac dužnosti predsednika Vrhovnog suda Severne Makedonije, Faik Arslani.

Glavna tema ove godine je “Postignuća i izazovi sudskog sistema tokom 2019. godine”.

Takođe će biti diskusije u panelu od strane: Ombudsmana, Hilmi Jashari, o instituciji Ombudsmana , sudije Osnovnog suda u Prištini, Fatime Dermaku, o ostvarivanju prava žena na imovinu i prezentacija predsednice Udruženja sudija i tužilaca Kosova, Hidajete Gashi.