SSK podržava Forum žena sudija i tužilaca Kosova

SSK podržava Forum žena sudija i tužilaca Kosova

Priština, 03. decembra 2019. – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova, Skender Çocaj, primio je predsednicu Foruma žena sudija i tužilaca Kosova, Hidajete Gashi i zamenicu. Glavnog državnog tužioca iz kancelarije glavnog državnog tužioca, Sevdije Morina.

Tokom ovog sastanka razgovaralo se o uspostavljanju saradnje ovog foruma sa SSK-om, o čemu   je predsedavajući Çoçaj osigurao učesnike da će imati stalnu podršku SSK-a.  

FŽSTK ima za cilj da ojača prisustvo žena u pravosudnom sistemu, posebno sudija i tužilaca, i stvori sredinu u kojem će žene imati priliku i podršku za aktivno učešće i napredovanje žena u pravosudnom sistemu.