SSK učestvuje u raspravi o saradnji između pravosuđa i organizacija civilnog društva

SSK učestvuje u raspravi o saradnji između pravosuđa i organizacija civilnog društva

Članovi SSK učestvovali su u raspravi koju je organizovao USAID-ov program za jačanje sistema pravde u vezi saradnje između pravosuđa i organizacija civilnog društva (OCD).

Uloge i odgovornosti ovih OCD uključuju podsticanje aktivnog građanstva, zalaganje za potrebe građana, kao i preduzimanje uloge sudskih posmatrača.

U svojoj uvodnoj reći, predsedavajući SSK-a Skender Çoçaj govorio je o uspesima koji su došli kao rezultat saradnje između SSK-a i organizacija civilnog društva, uključujući uspostavljanje disciplinskog postupka protiv sudija, rešavanje pitanja konfiskacije kao i praćenje objavljivanja presuda.

Pored ostalog, on je istakao: “Važno je da organizacije civilnog društva
nastavljaju sa izveštavanjem pred pravosuđem zalagujući za njegovo stalno poboljšanje kroz pružanje analiza i predlaganja praktičnih preporuka.”

Predstavnici OCD-a dodali su da će se ova saradnja između pravosuđa i OCD-a još povećati jer obe strane dele iste objektive za pružanje pomoći u postizanju ciljeva i unapređenju pravosuđa.