Projekti SMIL prezantoj funksionet e reja të sistemit SMIL për shpërndarjen automatike të lëndëve në gjykata si dhe ndërlidhjen elektronike ndërmjet Policisë, Prokurorisë dhe Gjykatave përmes sistemit

Projekti SMIL prezantoj funksionet e reja të sistemit SMIL për shpërndarjen automatike të lëndëve në gjykata si dhe ndërlidhjen elektronike ndërmjet Policisë, Prokurorisë dhe Gjykatave përmes sistemit

Sot, me datë 14 Nëntor 2019, Projekti SMIL prezantoj funksionin e shpërndarjes automatike të lëndëve përmes sistemit SMIL si dhe ndërlidhjen ndërmjet Policisë, Prokurorisë si dhe Gjykatës në mënyrë elektronike përmes SMIL.

Aplikimi i këtyre funksioneve në sistem është në fazat e para të testimit, ndërsa Projekti SMIL ka planifikuar që para përfundimit të këtij viti këto funksione të aplikoj në sistemin real.

Me këtë rast stafi i Projektit SMIL, shprehën gatishmërinë e tyre për funksionalizimin e këtyre funksioneve në SMIL si dhe aplikimin e tyre në institucionet përkatëse.