Projekat ISUP predstavio je nove funkcije sistema ISUP za automatsku raspodelu predmeta u sudovima kao i elektronsko povezivanje policije, tužilaštva i sudova preko sistema

Projekat ISUP predstavio je nove funkcije sistema ISUP za automatsku raspodelu predmeta u sudovima kao i elektronsko povezivanje policije, tužilaštva i sudova preko sistema

Danas, 14. novembra 2019. godine, projekat ISUP je predstavio funkciju automatske raspodele predmeta putem sistema ISUP kao i elektronsko povezivanje policije, tužilaštva i sudova putem ISUP-a.

Primena ovih funkcija u sistemu je u ranoj fazi testiranja, dok projekat ISUP planira da te funkcije primeni u stvarnom sistemu pre kraja ove godine.

Ovom prilikom, osoblje projekta ISUP izrazilo je posvećenost za sprovođenje ovih funkcija u sistemu ISUP, kao i njihovu primenu u relevantnim institucijama.