Obaveštenje o javnim konsultacijama o nacrtu-Pravilnika o organizaciji i delatnosti Sudskog saveta Kosova

Obaveštenje o javnim konsultacijama o nacrtu-Pravilnika o organizaciji i delatnosti Sudskog saveta Kosova

U cilju sprovođenja Zakona o Sudskom savetu Kosova, Sudski savet Kosova je preduzeo potrebne mere da obezbedi sprovođenje zakona u zakonom predviđenim rokovima.

S tim u vezi, Savet je osnovao Radnu grupu za izradu Nacrta-Pravilnika o organizaciji i delatnosti Sudskog saveta Kosova, čiji je nacrt priložen i služi kao nacrt, gde svi zainteresovani stručnjaci mogu doprineti svojim komentarima i predlozima u finalizaciji Pravilnika.

U cilju poboljšanja nivoa transparentnosti i ocenjujući da je svačiji doprinos važan, Savet poziva sve zainteresovane stručnjake da dostave svoje komentare ili predloge za poboljšanje Nacrta ovog Pravilnika.

Komentari se mogu poslati na e-mail adresi: kgjk@rks-gov.net

Rok javne konsultacije je 15. kalendarskih dana, odnosno do 22. novembra 2019. godine.

Da biste preuzeli Draft, posjetite vezu

Javne konsultacije