Osnovni sud u Mitrovici vodi na objavljivanje presuda

Osnovni sud u Mitrovici vodi na objavljivanje presuda

Priština, 7. novembar 2019. – Objavljivanje presuda pomaže sudskom sistemu da bude transparentniji i odgovorniji prema građanima. Na osnovu važećeg zakona, sve konačne presude moraju biti objavljene, tako da ovo povećanje broja objavljenih presuda ukazuje na to da su sudovi posvećeni i rade na pravcu objavljivanja svih konačnih presuda

Tokom oktobra, Osnovni sud u Mitrovici objavljivao je najviše presuda u odnosu na druge sudove, ukupno, 478 presuda. U ilustrovanim dijagramima nađite broj presuda objavljenih za svaki Sud, kategorisane po granama i predmetima. Objavljene presude mogu se naći na zvaničnoj veb stranici.