Potpisan je Memorandum o razumevanju između SSK-a i AXIOM-a

Potpisan je Memorandum o razumevanju između SSK-a i AXIOM-a

Priština, 30. oktobra 2019. – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova, Skender Çoçaj i direktor projekta Steve Pitts, potpisali su Memorandum o razumevanju između SSK-a, Axiom International-a i Agencia Limited.

SSK i Britanska ambasada preko svojih partnera za sprovođenje koji su: Axiom International i Agencia Limited pokrenuli su projekat „Jačanje sudskog sistema na Kosovu“, koji ima za cilj povećanje odgovornosti, transparentnosti i integriteta, posebno fokusirajući se na procesu regrutovanja, imenovanja, unapređenja i premeštaja svih sudija.

Predsedavajući SSK-a Skender Çoçaj rekao je da je potrebna saradnja i pomoć Britanije, iako je sudski sistem na Kosovu, u poslednje vreme, postigao određeni napredak.

„Održiva vladavina zakona predstavlja glavne uslove za ekonomski razvoj i predstavlja najvažniji faktor integracije. Pravosudni sistem je u posljednje vrijeme postigao određeni napredak.. Stoga je ovaj projekat odlična prilika za obuku za naše sudije. SSK će pružiti bezrezervnu pomoć i saradnju za ovaj projekat. Nadam se da će ovo biti početak naše saradnje i da će rezultati ovog memoranduma biti ključ za buduću saradnju u budućnosti “, rekao je Çoçaj.

Ambasador Velike Britanije na Kosovu, Nicholas Abbott, rekao je: “Da bismo postigli nezavisno, nepristrasno, transparentno i odgovorno sudstvo, smatramo da postoje tri ključna pitanja koja treba pravilno rešiti, kao što su: regrutovanje, imenovanje osoblja rukovodstva suda i procene učinka. ”

Ovaj projekat će trajati do marta 2021. godine.