USAID-ovi projekti i stalno podržavaju sudski sistem

USAID-ovi projekti i stalno podržavaju sudski sistem

Priština, 28. oktobar 2019. – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK), Skender Çoçaj sastao se sa direktorom USAID-ovog projekta „Trgovačka Pravda“ Christopherom Thompsonom.

Svrha sastanka bila je diskusija o dostignućima u sudskom sistemu i saradnji SSK-a sa projektom „Trgovačka Pravda“, koji ima za cilj poboljšanje vladavine prava i podsticanje ekonomskog razvoja, kao i ulaganja preko bolje sredine trgovačkog prava.

Raspravljalo se o prioritetnim pitanjima u vezi sa alternativnim izborom procesa izvršenja i posredovanja, oko kojeg je projekat spreman da pruži podršku sudskom osoblju, s obzirom da je SSK ključni faktor u razvoju, funkcionisanju i odgovornosti ove dve institucije.

Predsjedavajući SSK visoko je cenio kontinuiranu posvećenost ovog projekta u mnogim važnim oblastima, i obećao angažovanje od strane sudstva.

Oba sagovornika su izrazili spremnost za nastavak saradnje radi pružanja dalje podrške u primeni zakonodavstva i jačanju kapaciteta.