Razgovara se o integraciji NCCR projekta u SSK

Razgovara se o integraciji NCCR projekta u SSK

Priština, 23. oktobar 2019. – Šef Sudskog saveta Kosova (SSK) Skender Çoçaj sastao se sa šefom za saradnju, Luigi Brusa, iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu, sa saradnicima i vođom tima projekta za kaznenu evidenciju, Yolanta Christova .

Svrha sastanka bila je rasprava o Centralnom sistemu za kaznenu evidenciju, tačnije o koracima koje Savet i sudovi moraju da preduzmu da bi obezbedili da sistem uspostavljen uz podršku Kancelarije EU na Kosovu će biti operativan i održava če se od strane sudstva čak i nakon završetka projekta.

Predsedavajući Çoçaj je naglasio da je upotreba sistema veoma važna za sudski sistem Republike Kosova i građane naše zemlje. Istovremeno je potvrdio da je Savet opredeljen da pruži svu potrebnu podršku sudovima kako bi osoblje sudskog Sistema nastavili da koriste elektronski softver za kaznene evidencije i da će se stvoriti svi potrebni uslovi za olakšavanje tranzicije.

Učesnici su se složili da zajednički sprovode posete sudu kako bi pažljivo pratili upotrebu sistema. S druge strane, Brusa je pohvalio saradnju SSK-a i rekao da je podrška za sudski system  sa drugim projektima je prioritet kancelarije EU, pa će se ta saradnja nastaviti i ubuduće.