Sudstvo Kosova, deo procene sprovođenja EKLJP

Sudstvo Kosova, deo procene sprovođenja EKLJP

Priština, 18. oktobar 2019. godine – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK), Skender Çoçaj, zajedno sa predsednikom Apelacionog suda, Hasanom Shalom i predsednikom Osnovnog suda u Prizrenu, Ymerom Hoxhom, sastali su sa stručnjakom Saveta Evrope, gđom. Mirjana Lazarova Trajkovska, bivšom sudijom Suda za ljudska prava, u okviru projekta Saveta Evropa “Unapređenje zaštite evropskih standarda o ljudskim pravima od strane Ustavnog suda”.

Svrha sastanka je upoznavanje stručnjaka sa opštom situacijom na kosovskim sudovima o sprovođenju Konvencije o ljudskim pravima, u kontekstu procene sprovođenja Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (EKLJP) od strane Ustavnog suda.

Ljudska prava i slobode su zagarantovana Ustavom Republike Kosova, stoga je Sudski savet Kosova oprezniji za razna pitanja u skladu sa sudskom praksom EKLJP.