Stafi i gjykatave themelore dhe degët vazhdojn trajnimin për përdorimin e Sistemit për Evidencë Penale.

Stafi i gjykatave themelore dhe degët vazhdojn trajnimin për përdorimin e Sistemit për Evidencë Penale.

Trajnimet për Gjykatën Themelore në Prishtinë, si dhe rajonin e Pejës, Gjakovës, Ferizajt dhe Gjilanit kanë përfunduar.

Për Gjykatat Themelore dhe degët në Prizren dhe Mitrovicë trajnimet do të zhvillohen në ditët në vijim