SSK podržava manjinske zajednice u slobodnim pravnim profesijama

SSK podržava manjinske zajednice u slobodnim pravnim profesijama

Priština, 17.oktobar. 2019 g. – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK), Skender Çoçaj, učestvovao je na konferenciji koja je organizovana od strane koalicije „ Jednaka prava za sve – ERAC”, tokom čega će biti predstavljen izveštaj „ Zastupanje Srpske zajednice na Kosovu u slobodnim pravnim profesijama na Kosovu .“

Ovaj izveštaj je objavljen u okviru četvoro godišnjeg projekta „Jednaka prava za sve “ finansiran od Evropske  zajednice.