KGjK përkrahë komunitetet minoritare në profesionet e lira ligjore

KGjK përkrahë komunitetet minoritare në profesionet e lira ligjore

Prishtinë, 17 Tetor 2019 – Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGjK), Skender Çoçaj, morri pjesë në konferencën e organizuar nga koalicioni “Të drejtat e barabarta për të gjithë – ERAC”, gjatë së cilës do të prezantohet raporti “Përfaqësimi i Komunitetit Serb të Kosovës në Profesionet e Lira Ligjore në Kosovë”

Ky raport është publikuar në kuadër të projektit katër vjeçar “Të Drejtat e barabarta për të gjithë”, i financuar nga Bashkimi Evropian.