Përfundoj regjistrimi i lëndëve të vjetra civile në sistemin SMIL në Gjykatën Themelore Mitrovicë

Përfundoj regjistrimi i lëndëve të vjetra civile në sistemin SMIL në Gjykatën Themelore Mitrovicë

Me datë 15 Tetor 2019, në Gjykatën Themelore Mitrovicë ka përfunduar me sukses regjistrimi i lendeve te vjetra civile.

Me datë 15 Tetor 2019, në Gjykatën Themelore Mitrovicë ka përfunduar me sukses regjistrimi i lendeve te vjetra civile.