Filloj regjistrimi i lëndëve të vjetra civile në sistemin SMIL në Gjykatën Themelore Mitrovicë – Dega Vushtrri

Filloj regjistrimi i lëndëve të vjetra civile në sistemin SMIL në Gjykatën Themelore Mitrovicë – Dega Vushtrri

Me datë 08 Tetor 2019 ka filluar regjistrimi i lendeve te vjetra civile në sistem, në Gjykatën Themelore Mitrovicë – Dega në Vushtrri.

Numri i lëndëve të vjetra civile që do të regjistrohen në sistem është 1,088 lëndë.
Realizimi i planit për trajnime dhe procesi i regjistrimit te lëndëve, pritet te përfundojnë brenda një periudhe kohore prej pesë javëve.