Diskutovanje o procesu projekta građanskog zakonika

Diskutovanje o procesu projekta građanskog zakonika

Priština, 04. Oktobar 2019. – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK) Skënder Çoçaj, je na sastanku dočekao predstavnike projekta Građanskog Zakonika, dekana pravnog fakulteta, Haxhi Gashi, i eksperta u ovom projektu, Jadranku Vojinović.

Cilj ovog sastanka je diskusija o novim dešavanjima Građanskog Zakonika, kao i o organizovanju obuka preko Akademije pravde, sa ciljem što lakšeg sprovođenja od strane pravosudnih institucija.

Predsedavajući Sudskog saveta Kosova, Skënder Çoçaj, se zahvalio predstavnicima projekta za pružanje pomoći i izrazio je spremnost za saradnju. ‘Mi se suočavamo sa čestim promenama u zakonodavstvu, što je u praksi doprinelo da se susretnemo sa velikim problemima, iz ovog razloga su ove obuke važne.– je između ostalog rekao Çoçaj.

Sa druge strane, dekan Gashi, je obavestio prisutne da je tokom trajanja ovog projekta, predviđeno da se pripremi jedan komentar koji će u budućnosti ostati u rukama sprovodioca ovog Zakonika.

Projekat ima za cilj, osnaživanje vladavine prava na Kosovu, posebno uz podršku jednog modernog Građanskog Zakonika i poboljšanjem zakonskog okvira.