Digjitalizimi i të dhënave të vjetra penale është duke sjellur rezultate mjaft të mira.

Digjitalizimi i të dhënave të vjetra penale është duke sjellur rezultate mjaft të mira.

Mbi 180,000 persona të dënuar dhe mbi 230,000 lëndë penale janë regjistruar në databazën e Sistemit Qendror të Evidencës Penale.

Mbi 180,000 persona të dënuar dhe mbi 230,000 lëndë penale janë regjistruar në databazën e Sistemit Qendror të Evidencës Penale.

Ky sistem është duke u ndërtuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, me mbështjetjen e Bashkimit Evropian në Kosovë.