Sudski savet Kosova povećao broj službenika za registrovanje starih predmeta u ISUP-u u osnovnom sudu u Prištini

Sudski savet Kosova povećao broj službenika za registrovanje starih  predmeta u ISUP-u u osnovnom sudu u Prištini

Da bi se postigao cilj registrovanja starih predmeta u sistemu, SSK je povećao broj službenika za registrovanje starih predmeta u Osnovnom sudu u Prištini.

Dana 27. septembra 2019. godine, pet novih službenika za registrovanje starih predmeta u sistemu angažovano je u Osnovnom sudu u Prištini, čime je povećao broj osoblja koje će registrovati stare predmete u ISUP-u u ovom sudu, sa ciljem da do kraja ove godine da se registruju svi stari predmeti u sistemu.

Sudski savet Kosova je stalno bio angažovan, na način kako bi svi stari predmeti bili registrovani u ISUP sistemu. Stoga, s obzirom na veliki obim starih slučajeva koji se nalaze u Osnovnom sudu u Prištini, SSK je povećao broj službenika za registrovanje ovih predmeta u sistemu i odlučan je da ovaj proces okonča do kraja ove godine za sve sudove države Kosovo.