Objava Program mentorisanja za sudije i tužioce

Objava Program mentorisanja za sudije i tužioce

Britanska ambasada u Prištini zajedno sa Sudskim savetom Kosova (SSK) i Tužilačkim savetom Kosova (TSK) ima čast da formalno objavi program mentorisanja za sudije i tužioce. Pozivaju se da podnesu prijavu sudije i tužioci koji žele da učestvuju u pozitivnom iskustvu učenja sa osvrtom na poboljšanje njihovih veština i sposobnosti u radu sa najozbiljnijim vidovima krivičnih predmeta koji se pojavljuju pred sudovima na Kosovu.

Ključni cilj programa je jačanje profesionalnih veština, integriteta i pouzdanosti izabranih sudija i tužilaca, preko prilagođenog individualnog mentorisanja i obuke. Britanska ambasada će izabrati troje tužilaca i troje sudija za program mentorisanja preko otvorenog procesa izbora zasnovanog na zaslugama.

Program će obuhvatiti intenzivnu ličnu interakciju sa stručnjacima iz UK (sudijama i tužiocima) osmišljenu za poboljšanje kako tehničkih veština tako i veština upravljanja predmetima i pomoć u izgradnji puteva i izgleda u karijeri. Aktivnost ličnog mentorisanja će se održati na Kosovu i biće organizovana studijska poseta Engleskoj, gde će uspešni podnosioci prijava moći da se sretnu sa sudijama, tužiocima i drugima koji rade u krivično-pravnoj službi Engleske i Velsa, da posmatraju načine njihovog rada, razmenjuju ideje i steknu vredne uvide u najbolje prakse. Takođe se biti pružena prilika da se posete ključne krivično-pravne organizacije kao što su Nacionalna kriminalistička agencija, Uprava za finansijski nadzor, Kancelarija za ozbiljne prevare, policijske snage i sudovi.

Očekuje se da će po završetku programa učesnici biti u stanju i voljni da podele koristi svog učenja sa svojim kolegama.

Program će se usredsrediti na upravljanje najtežim i najozbiljnijim predmetima, kao što su korupcija na visokom nivou, ozbiljan organizovani kriminal i pranje novca.

Uspešno učešće u programu će:

Podržati pojedinačni i razvoj karijere;
Pomoći da se poveća poverenje građana u krivično-pravni sistem; 
Pomoći učesnicima da povećaju svoje veštine i sposobnosti u radu sa najizazovnijim krivičnim predmetima koji se pojavljuju pred sudovima. 

Morate ispunjavati sledeće kriterijume kako biste se kvalifikovali i morate:

Biti sudija sa stalnim mandatom trenutno raspoređen u Posebnom odeljenu Osnovnog suda u Prištini ILI trenutno raspoređen u odeljenju za ozbiljna krivična dela osnovnog suda; 

Biti tužilac sa stalnim mandatom trenutno raspoređen u Specijalnom tužilaštvu Republike Kosovo (STRK) ILI trenutno raspoređen u odeljenju za ozbiljna krivična dela osnovnog tužilaštva; 

Biti voljni da budete podvrgnuti svakom procesu provere koju može tražiti neka od organizacija iz UK koja učestvuje u sprovođenju programa mentorisanja; 

Imati važeći pasoš ili biti u stanju da podnesete zahtev za pasoš i da budete voljni i u stanju da putujete u UK verovatno na duži vremenski period;

Dobiti saglasnost predsednika suda ili glavnog tužioca da učestvujete u projektu; 

Vi ćete biti ocenjivani prema sledećim kriterijumima i izabrani na osnovu zasluga:

Jezički uslov – Razuman nivo tečnog poznavanja engleskog jezika je poželjan ali nije suštinski. Ukoliko bude izabran podnosilac zahteva koji ne govori engleski jezik onda će mu biti obezbeđena prevodilačka pomoć.   

Morate pokazati:

Visok stepen profesionalizma i lične posvećenosti svom ličnom razvoju i procesu mentorisanja.

Volju i sposobnost da pružite obuku drugima na osnovu onoga što ste naučili u programu mentorisanja.

Sledeće profesionalne kompetencije:
delotvorno odlučivanje;
delotvorno rešavanje problema;
nepristrasnost;
integritet;

Potrebno je da u prijavnom obrascu objasnite kako vi ispunjavate ove kriterijume za ocenjivanje.

Podnošenje prijave:

Sudije i tužioci koji žele da se prijave za ovu priliku treba da popune priložen prijavni obrazac i da se postaraju da isti bude poslat putem elektronske pošte Marku Diksonu na markdixon@agencialtd.com najkasnije do 14. septembra 2019. godine. Intervjui su trenutno planirani za nedelju koja počinje 23. septembra 2019. godine.

Dodatne informacija možete dobiti od Marka Diksona markdixon@agencialtd.com, Bljerine Jašari blerina.jashari@axiom-international-ltd.com ili Miodraga Jovića jovic.miodrag@gmail.com, koji će vam sa zadovoljstvom pomoći.