SSK i KTS su diskutovali slučajeve korupcije i organizovanog kriminala

SSK i KTS su diskutovali slučajeve korupcije i organizovanog kriminala

Priština, 04. Septembar 2019. – Predsedavajući Sudskog saveta Skender Çoçaj, je dočekao na jednom sastanku predsedavajućeg Tužilačkog saveta Kosova, Bahri Hyseni.

Cilj ove posete je usaglašavanje povodom određivanjaa predmeta koje će se ocenjivati u Ocenjivačkoj komisiji za korupciju na visokom nivou i organizovanom kriminalu. Predsedavajući oba Saveta su se složila da održavaju zajedničke sastanke do završetka ove pomenute misije.