Çoçaj je dočekao na sastanku predstavnike NCCR Projekta

Çoçaj je dočekao na sastanku predstavnike NCCR Projekta

Priština, 4. septembar 2019. – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova, Skender Çoçaj, sastao se sa predstavnicima projekta „Nacionalni centralni sistem kaznene evidencije“ – NCCR na Kosovu. Na tom sastanku raspravljalo se o procesu digitalizacije starih krivičnih podataka u okviru projekta NCCR-a, kao i o dostignućima i izazovima sa kojima se suočavaju angažovani službenici.

Predsedavajući Çoçaj naglasio je važnost ovog projekta ne samo za sistem sudstva, nego i za našu državu s obzirom na to da prolazimo kroz procese koji vode evropskim integracijama. U vezi navedenog sistema, Çoçaj je dao neke preporuke koje se očekuje da će se sprovoditi od strane NCCR-a u saradnji sa Sudskim savetom i sudovima. Takođe, on je uveravao prisutne da će se Sudski savet, kroz radnu grupu, još više založiti za pružanje podrške za radi uspešnog sprovođenja projekta u ovoj fazi i kao i ostvarivanje planova za naredne korake.

S druge strane, rukovodilac NCCR projekta, gđa Yolanta Christova, cenila je dosadašnji angažman osoblja Sudskog saveta i sudova i obavestila prisutne da je do danas na državnom nivou na elektronskom sistemu registrovanu ukupno 90% podataka.
Christova je zatražila da dalji rad na ovom projektu od ove faze bude nastavljen od strane sudskog osoblja, počevši od njihove obuke kao i pružanja neophodnih uslova za olakšavanje ove tranzicije kako bi se osiguravalo održivost navedenog projekta.