SSK I USAID nastavljaju saradnju

SSK I USAID nastavljaju saradnju

Priština, 29. Avgust 2019. – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK), Skender Çoçaj, je na jednom sastanku koji je danas održan dočekao predstavnike USAID-a na Kosovu.

Predsedavajući Çoçaj, se zahvalio predstavnicima USAID-a na Kosovu za podršku koju daje sistemu pravde na Kosovu.

Tokom sastanka, se diskutovalo za napore koje treba pružiti u pravcu osnaživanja sistema pravde, kao i povećanju efikasnosti, transparentnosti, i odgovornosti.

Na kraju je došlo do zajedničkog zaključka da se nastavi saradnja u određenim oblastima, kao i da se održavaju redovni sastanci relevantnih aktera, pružajući doprinos u realizaciji zajedničkih projekata.