Obaveštenje svim tužiocima i sudijama

Obaveštenje svim tužiocima i sudijama

Britanska ambasada, u saradnji sa Sudskim savetom Kosova (SSK) i Tužilačkim savetom Kosova (TSK), ovim putem objavljuje prethodno obaveštenje o jedinstvenoj prilici za učenje, osmišljenoj za pružanje podrške ambicioznom povećanju standarda onih koji rade u srcu krivično-pravnog sistema. 

Britanska ambasada, u saradnji sa Sudskim savetom Kosova (SSK) i Tužilačkim savetom Kosova (TSK), ovim putem objavljuje prethodno obaveštenje o jedinstvenoj prilici za učenje, osmišljenoj za pružanje podrške ambicioznom povećanju standarda onih koji rade u srcu krivično-pravnog sistema.   

Zadovoljstvo nam je što možemo da najavimo uzbudljivu inicijativu za dalje povećanje veština tužilaca i sudija koji se bave predmetima korupcije, organizovanog kriminala i pranja novca visokog profila. Uskoro ćemo objaviti poziv za podnošenje prijava za sudije i tužioce koji žele da učestvuju u interaktivnom iskustvu mentorisanja i učenja.

Učesnici će putem prilagođenog mentorisanja imati koristi od bliske lične interakcije sa stručnjacima iz britanskog pravosudnog sistema (sudijama i tužiocima), čime će se povećati njihove sposobnosti i izgraditi putevi i izgledi u karijeri. Takođe se očekuje da će po završetku programa učesnici biti u stanju i voljni da podele nova znanja sa svojim kolegama. 

Program će se usredsrediti na najteže slučajeve korupcije, ozbiljnog organizovanog kriminala i pranja novca visokog profila. Uspešni kandidati mogu očekivati:

  • intenzivno lično angažovanje u periodu od 12 meseci sa stručnjacima iz UK, koji će im pružiti praktične savete i smernice osmišljene za poboljšanje tehničkih i veština upravljanja predmetima;
  • nagoveštenu razvojnu obuku, podršku i smernice osmišljene da se ispune kako organizacione tako i lične razvojne potrebe;
  • studijsku posetu engleskoj, tokom koje će uspešni kandidati imati priliku
  • da posete krivično-pravne organizacije, kao što su Nacionalna kriminalistička agencija, Uprava za finansijski nadzor, Kancelarija za ozbiljne prevare, policijske snage i sudovi.

Očekuje se da će formalno obaveštenje, kojim će svi zainteresovani tužioci i sudije biti pozvani da podnesu prijavu, biti objavljeno početkom septembra 2019. godine. 

Za više informacija molimo vas obratite se  Marku Diksonu markdixon@agencialtd.com (za engleski jezik),  Bljerini Jašari blerina.jashari@axiom-international-ltd.com (za albanski jezik) ili Miodragu Joviću jovic.miodrag@gmail.com (za srpski jezik), koji će vam sa zadovoljstvom pomoći.